Türkmenistan ve Orta Asya ülkeleri Ocak ayında Çin'e 3,87 milyar metreküp gaz ihraç etti

09 Şubat 2021

Ocak 2021'de, Çin, Orta Asya-Çin doğalgaz boru hattıyla Türkmenistan ve Orta Asya bölgesi ülkelerinden 3,87 milyar metreküp gaz ithal etti. 2021'in ilk ayında, günlük gaz arzının en yüksek hacmi 153 milyon metreküptür.

1.833 kilometrelik Çin-Orta Asya gaz boru hattı Türkmen-Özbek sınırından geçiyor, Özbekistan ve Kazakistan'ı geçiyor ve Çin'deki Batı-Doğu gaz boru hattına bağlanıyor. Tasarlanan kapasite yılda 60 milyar metreküp gazdır. Orta Asya-Çin, 2009'un sonundan bu yana istikrarlı bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu boru hattıyla yapılan yıllık gaz ithalatı, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki brüt tüketimin% 15'ine eşit .

Arzuw News/nCa Bulletin