HAZAR LOJİSTİK MERKEZİN KURULMASI

14 Ağustos 2019
Türkmen lideri Hazar lojistik merkezi oluşturmanın önemini vurguladı. Hazar devletlerinin kendi
aralarında iyi bir ulaşım iletişimi sistemi kurmaları, modern bir liman altyapısı kurmaları ve etkin lojistik
sağlamaları gerektiğini belirten Türkmen Lider, Asya'yı Avrupa ile birleştiren yeni ulaşım ve transit
koridorlarının oluşumunda ve etkin kullanımında ortak faaliyetleri koordine eden bir yapı haline gelmek
üzere tasarlanmış bir Hazar bölgesel lojistik merkezi oluşturma fikrini dile getirdi.
Türkmen Lider, Türkmenistan’ın Hazar Ekonomik Stratejisi’nin enerji, sanayi, ulaştırma, ticaret gibi
alanlarda büyük ve uzun vadeli projelerin uygulanmasına dayandığını belirtti. Hazar Denizi'nin hem de
Hazar bölgesindeki Türkmenistan kıyısında aktif olarak hidrokarbon yataklarının gelişmesi devam ettiğini,
aynı zamanda, yabancı şirketlerle yakın işbirliği içinde, Hazar'ın Türkmen sahilinde hidrokarbon
hammaddelerinin işlenmesi ve mineral gübreler, polimerler, sıvılaştırılmış doğal gaz ve çeşitli türden
petrol ürünleri gibi ürünlerin üretimi için üretim tesislerinin nşa edilidğini kaydetti.
HAZAR’IN YENİLİKÇİ ŞEHRİ
Devlet Başkanı ayrıca, “Hazar'ın Yenilik Şehri” olarak adlandırılabilecek uluslararası bir inovasyon ve
teknoloji merkezi kurulmasını önerdi. Teknolojik ve yenilikçi bir başlangıç için gerçek bir temel platform
yaratmanın fizibilitesinden bahsetti. Hazar ve diğer devletlerden bilim adamları, uzmanlar, temel ve
uygulamalı bilim temsilcileri, Hazar için yeni bir teknolojik yapı oluşturmak, Hazar sorunlarına yenilikçi
işbirliği modelleri geliştirmek, Hazar sorunlarına yenilikçi çözümler üretmek için birlikte
çalışabileckelerini kaydetti.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan