Türkiye’deki Türkmenistanlılar Dayanışma Derneği faaliyetine başlıyor

14 Ekim 2019

Dost ve kardeş ülke olan ve “Bir Millet-İki Devlet” ilkesi ile ilişkilerini yürüten Türkiye ve Türkmenistan günümüzde sadece devletler arası ilişkileri ile değil, aynı zamanda, ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke ve halktır.
Türkiye, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan'ı ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk Büyükelçilik açan ülkedir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlık statüsüne destek vermektedir. İki ülke arasındaki işbirliği dış politika, ticaret ve ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üz ere her alanda güçlenerek devam etmektedir. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ilişkiler, özellikle müteahhitlik alanında rekor seviyelere ulaşan taahhütlerle birlikte hızlı bir artış ivmesi kazanmıştır. İnşaat alanında büyük oranda Türk menşeli malzemelerin kullanılması, Türkiye’den yapılan ihracatı artırmıştır.
Bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Türk şirketleri Türkmenistan pazarında aktif olmuş, milyarlarca dolarlık dev yatırım projelerinin hayata geçirilmesine iştirak etmiştir. Günümüzde Türkmenistanlı şirketlerde Türk pazarına yatırım yapmaya başlamış olup, Türkiye’de kurulan Türkmen sermayeli şirketlerin sayısı giderek artmaktadır. Türkmen şirketlerinin yanı sıra binlerce Türkmen genci de lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için Türk üniversitelerini tercih etmektedir. Turistik ve iş amaçlı Türkiye’de bulunan Türkmenistanlılarda iki kardeş ülke arasında önemli “kültür köprüsü” rolünü üstlenmektedir.
Türkiye’deki Türkmenistanlılar Dayanışma Derneği Türkiye’de bulunan Türkmenistanlılar arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması, dayanışmanın sağlamlaştırılması, dostluk ilişkilerinin gelişmesi, Türkiye’de Türk kanunlarına uygun ikamet etmesi, çalışması, iş yapması ve eğitim alması konusunda konsolosluk ve hukuk işlemlerinde yardam vermek, Türkmenistanlılar arasında spor etkinliklerini düzenlemek, yayın yapmak, Türkiye’de eğitim alan Türkmenistanlı öğrencilere burs vermek ve bilimsel yarışmalar düzenlemek ve derneğin amacına uygun diğer etkinlikler düzenlemek amacı ile kurulmuştur.