Türkmenistan Bakanlıklarından özelleştirme hamlesi

20 Ağustos 2019

Türkmenistan’da devlet ve kamu kurumlarına ait olan tesislerin özelleştirilmesi hızlı bir şekilde devam
etmektedir. Ülkenin birçok bakanlıkları ve kurumları bünyesinde bulunan tesisleri açık arttırma ile özel
sektöre devretmektedir.
Ülkedeki özelleştirme süreci Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bakanlık düzenli olarak özelleştirmeye açılan tesisler ile ilgili ilanları, ülkenin resmi
gazeteleri olan Türkmenistan ve Rusça yayınlanan Neytralnıy Türkmenistan gazetelerinde
yayınlamaktadır.
Bu defa da, iki günün gazetelerinde özelleştirme ilanları yayınlandı. İlanlarda toplam 68 tesis
özelleştirmeye açıldı. Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı’na ait 16 mağaza, Türkmenistan Ticaret
ve Dış Ekonomik Bakanlığı’na bağlı Aşkabat ve diğer vilayetlerdeki 35 tesis, TürkmenistanTekstil
Bakanlığı’na ait 11 tesis ve diğer tesisler açık arttırma ile satılacak.
İlanda tesislerin ismi ve kurumu, he zaman kurulduğu, alanı,
başlangıç fiyatı ve özelleştirme koşulları yer almaktadır.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan