Türkmenistan Borsası’nda 35 işlem tescil edildi

18 Eylül 2019

Geçtiğimiz hafta, Türkmenistan Devlet Emtia ve Hammadde Borsası’nda 35 adet işlem kaydedildi.
Yabancı para bazındaki işlemlerde Afganistanlı girişimciler, Türkmenbaşı Petrol Rafinerisinde üretilen
sıvılaştırılmış gaz satın aldı. Ayrıca, renksiz düzcam, pamuk ipliği döviz cinsinden satıldı: Rusya, Birleşik
Arap Emirlikleri, İrlanda, Özbekistan ve Kırgızistan bu ürünleri talip oldular. Toplam işlem miktarı 3
milyon 876 bin doları buldu. Manat bazındaki işlemlerde Rusya, Birleşik Krallık ve Hindistan'dan gelen
girişimciler, 1 milyon 556 bin manat değerinde pamuk ipliği satın aldı.
Yerli işadamları, iç piyasa için polipropilen film (TKNPZ), yüksek yoğunluklu polietilen (Turkmengaz
Kurumu) ve yaklaşık 21 milyon 600 bin manat değerinde pamuk lifi satın aldı.

Kaynak: TDH