Türkmenistan borsasında en çok petrol ürünleri satıldı

04 Eylül 2019

Geçtiğimiz hafta, Türkmenistan Devlet Emtia ve Hammadde Borsası’ndae 37 adet işlem kaydedildi.
Yabancı döviz bazındaki işlemlerde, İsviçre ve Afganistanlı girişimciler, Türkmenbaşı Petrol
Rafinerisinde üretilen benzin ve düz benzin, sıvılaştırılmış petrol gazı ile Seydi Petrol
Rafinerisi’nde üretilen benzin ve düz benzin satın aldı.
Rusya Federasyonu iş dünyasının temsilcileri Kıyanlı’daki polimer tesisi tarafından üretilen polipropilen
ve yüksek yoğunluklu polietilen satın aldı. Ayrıca renksiz cam levha, pamuk ipliği, meyan kökü ekstresi
döviz cinsinden satılmıştır. Satın alınan ülkeler: Sırbistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Pakistan.
Toplam işlem miktarı 32 milyon 751 bin dolar seviyesine ulaştı.
Manat bazındaki işlemlerde Rusya, İngiltere ve Türkiye'den gelen girişimciler, 5 milyon 208 bin Manat
tutarında pamuk ipliği satın aldı. Yerli iş adamları iç piyasa içim 202 bin manat tutarında araç satın aldılar.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan