Türkmenistan devlet borsasında geçen hafta 54 anlaşma yapıldı.

16 Nisan 2019

İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan ve diğer ülkelerden gelen işadamları, Türkmenbaşı kompleksi petrol rafinerilerinde üretilen motorlu benzin, hidro-işlenmiş dizel yakıtın yanı sıra Seydi petrol rafinerisinde üretilen benzin ve düz benzin aldılar. Rusya, İngiltere ve İsviçre'den işadamları yüksek yoğunluklu polietilen (Kiyanly fabrika) ve karbamid (Turkmenhimiya State Concern) satın aldı.

Ayrıca, Rusya, BAE, Türkiye, Özbekistan, Afganistanlı işadamları, 80.760 milyon ABD dolarından fazla miktarda renksiz düz cam, Portland çimentosu ve pamuk ipliği satın aldı.

Rusya, Çin, BAE ve Pakistanlı işadamları toplam 4.500 manat miktarına sentetik halı, pamuk ve karışımlı kumaş, pamuk ipliği satın aldı.

Türkmen işadamları, 680.000'in üzerindeki manat miktarına standart altı polipropilen (Türkmenbaşı petrol rafinerilerinde üretilen) ve pamuk lifi satın aldı.

Kaynak: nCa News Bulletin