Türkmenistan ekonomisi 7 ayda 6,3 oranda büyüdü

14 Ağustos 2019

Bakanlar Kurulu’nda özellikle çeşitli sektörlerdeki büyüme rakamları açıklandı. Ana makroekonomik
göstergelerin analiz sonuçlarına göre GSYİH büyümesi dikkat çekiyor. Sanayi sektöründe bu gösterge 4,1,
inşaat sektöründe yüzde 0,3, ulaştırma ve haberleşme sektöründe yüzde 10,9, ticarette yüzde 14,1,
tarımda yüzde 4,2, hizmet sektöründe yüzde 6,7 oranda gerçekleşti.
Bu yılın yedi aylık sonuçlarına göre, 2018 yılında aynı döneme göre üretilen ürünlerin büyüme oranı
yüzde 6,8, perakende ticaret cirosu yüzde 19,1 ve dış ticaret cirosu yüzde 0,2 oranında artmıştır.
Türkmenistan’da ihracata yönelik ürünlerin arttırılması yönünde yeni adımlar atılacak. Türkmen Lider
bununla ilgili bir kararname imzaladı. Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Ekonomiyi riskten koruma
ajansı bünyesinde bir kurum oluşturulacak. Bu kurumun görevi ihracat imkanlarını araştıracak ve
yurtdışına ve iç piyasaya gönderilecek ürün çeşitlerini belirleyecek.
Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin projelerinin finanse edilmesi için Türkmenistan Dış ekonomik
İlişkiler Bankası ve İslami Kalkınma Kurumu ile finans anlaşması imzalamaya yetki verildi.
Raporları dinleyen Türkmen Lider, Ocak-Temmuz aylarında ekonomide istikrarlı büyüme sağlandığını,
yüzde 6,3 oranında bir büyüme hızını yakaladıklarını kaydetti.
Sözkonusu dönemde birçok çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Türkmen Lider, çok sayıda inşaat
projelerine, özellikle 800 bin metrekare konut, hastaneler, kaplıcalar, kreşler, okullar ve diğer projelere
imza atıldığını ve toplam hizmete açılan tesislerin değerinin 8 milyar manata ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan