Türkmenistan Halk Maslahatı’na hazırlanıyor

04 Eylül 2019

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Halk Maslahatı Divanı yöneticisi
Recep Bazarov, Aşkabat Belediye Başkanı Şamuhammet Durdılıyev ile 27 Eylül Türkmenistan Bağımsızlık Günü ve
25 Eylül’de yapılacak Halk Maslahatı toplantısına yönelik hazırlıkları çalışma toplantısında değerlendirdi.
Halk Maslahatı toplantısında, ülkenin kalkınmasına yönelik öncelikli görevlerinin görüşüleceğini belirten
Devlet Başkanı, tüm örgütsel konuların, gündemin ve ulusal forum delegelerine sunulacak belgelerin dikkatli
bir şekilde gözden geçirilmesini istedi.
Halk Maslahatı Divanı yöneticisi Recep Bazarov, kamu kurumları, Aşkabat Belediye Başkanlığı, bakanlıklar ve
sektörel bölümler tarafından Halk Maslahatı’na hazırlıkları yapıldığını belirtti. Halk Maslahatı’nın vilayet,
şehir ve ilçe üyelerinin halk ile iç içe olarak, kapsamlı reformlar ve ulusal mevzuatın modernleşmesinin bir parçası
olarak kabul edilen yeni yasalar hakkında bilgilendirme yaptığını ifade etti.
Türkmenistan’ın piyasa ekonomisine geçişin şu anda aşamalı olarak yapıldığına dikkat çeken Türkmen
Lider, bu sürecin yasal düzenlemesinin önemini vurguladı. Devlet Başkanı, 2019-2025 sosyo-ekonomik
kalkınma programını uygulamak için etkili bir araç olması için tasarlanan küresel ekonomideki devam
eden değişiklikleri dikkate alarak, yeni yasaların geliştirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.
Türkmen Lider, sektörlerin pazar ekonomisindeki verimliliğinin artırılmasının, küresel ekonomik alana
entegrasyonlarının ve girişimcilik girişimlerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca,
gençlerin çalışmalarını sağlamak için tüm koşullar, çeşitli alanlarda gelişmiş dünya deneyimini aktif olarak
geliştirmek için genç nesiller ve modern dijital teknolojiler geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Türkmen Lider, Halk Maslahatı toplantısı için gelen bütün tekliflerin analiz edilmesini ve özetlenmesini
istedi.
KAynak: Atavatan Türkmenistan