Türkmenistan'da Arazi Mülkiyeti ve Kullanımı

04 Eylül 2019

Türkmenistan mevzuatına uygun olarak özel kişilere, Türkmenlere ve yabancı tüzel kişilere, ayrıca uluslararası örgütlere ve yabancı devletlere toprak tahsis edilebilir.
Vatandaşların özel mülkiyetindeki arsalar hariç, Türkmenistan'daki bütün araziler devlete aittir.

Arazi alma isteğini ifade eden Türkmenistan vatandaşları, dikkate alınan arsadan sorumlu olan aşağıdaki devlet kurumlarına başvuruda bulunmalıdır:

a) özel mülkiyet için - kişisel yarı zamanlı bir hane halkının bakımı, arazinin sulanması ve müstakil ev yapılması, - şehir idaresindeki köye;
b) görev süresi için - arazi yönetimi için uygun devlet organına;
c) kiralık:
tarım amaçlı - köy idaresine veya başka bir tarımsal işletmeye;
tarım dışı amaçlar için - arazi yönetimi için uygun devlet kurumuna.

Türkmenistan'ın kira sözleşmesi veya kiraya verilmesi gereken arazilere ihtiyacı olan tüzel kişiler, ilgili devlet kurumlarına, arazi yönetimi için ilgili arazi organlarından sorumlu dilekçe vermiştir.
Türkmenistan vatandaşlarının ve tüzel kişilerin dilekçelerinin arsa temini için başvurularında, arsa arzı ihtiyacını teyit eden belgelerle birlikte, arsanın arsanın amacı, büyüklüğü ve yeri belirtilmelidir.
Vatandaşların ve Türkmenistan tüzel kişilere ait dilekçelerin, mülk edinme, mülk edinme ve kiralama konusunda başvurularını başlatma ve değerlendirme prosedürü, Türkmenistan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Yabancı devletlerin vatandaşları ve tüzel kişilikleri, ayrıca kiralık arazi alma isteğini ifade eden uluslararası örgütler ve yabancı devletler, Türkmenistan Bakanlar Kurulu'na ilgili bir dilekçe sunar.
Arazi alanını sulamak ve bireysel ev inşa etmek için özel yarı zamanlı bir ailenin bakımı için arazinin Türkmen ailelerine tahsis edilmesi, ilçe idaresi (şehir) ve Aşkabat yönetmeliklerine uygun olarak yapılmaktadır.
Arazi mülkiyeti, tarla mülkiyeti ve tarım dışı amaçlar için arsa kiralamasını belgeleyen belgelerin verilmesiyle ilgili arsanın teminine ilişkin belgeler, Türkmenistan mevzuatı uyarınca, arazi yönetimi için devlet kurumu tarafından belirlenir.
Türkmenistan Adalet Bakanlığı'na bağlı Emlak ve İlişkili İşlemlere İlişkin Devlet Tescil Hizmetinin yerel şubeleri bu belgelerin kaydını yapar.
Arazi kullanım biçimleri:
-arsalar mülkiyet, görev süresi ve kira için verilebilir;
-Türkmenistan vatandaşlarına bir arsa verilebilir;
-Türkmenistan vatandaşlarına ve tüzel kişilere geçici veya kalıcı (99 yıla kadar) kullanım için arsa verilebilir;
-Bir arsa, bireylere, Türkmenistan ve yabancı devletlerin yanı sıra yabancı devletlere ve uluslararası kuruluşlara da kiralanabilir.

Kaynak: Busines Turkmenistan