TÜRKMENİSTAN'DA HAZAR DENİZİ ENSTİTÜTÜ KURULDU

14 Ağustos 2019

Türkmen Lider Bakanlar Kurulu’nda Hazar Denizi Enstitüsü’nün kurulmasına yönelik karar imzalandı.
Daha önce Türkmenistan Devlet Başkanlığı’na bağlı Hazar Denizi Devlet Kurumu kapatılarak, onun yerine
yeni kurum faaliyet gösterecek. Bu kurum Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri
Bakanı Raşid Meredov tarafından kontrol edilecek.
Hazar bölgesinde işbirliğini geliştirmek, deniz bilimsel araştırmaları yapmak, uluslararası yasal ve ulusal
belgeler hazırlamak ve ayrıca Türkmenistan'da Hazar üzerindeki uluslararası anlaşmaların uygulanmasını
gözden geçirmek için Hazar Denizi Enstitüsü oluşturuldu.


Kaynak: Atavatan Türkmenistan