TÜRKMENİSTAN'DA OCAK-EYLÜL AYLARINDA EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE 6,3

08 Ekim 2019

ekonomi ve maliyeden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Goçmurat Muradov, 2019
yılının 9 ayındaki ekonomik göstergeler hakkında bilgi verdi.
Söz konusu dönemde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki büyüme oranı yüzde 6,3 oranına ulaştı. 2018 yılının
aynı dönemiyle kıyaslandığında bütün bakanlıklar ve kurumlar tarafından yapılan üretim yüzde 6,9
oranında arttı.
Ocak-Eylül aylarında özel sektörün GSYİH’daki payı yüzde 65,7 oranına ulaştı. Perakende ticaret
cirosunun hacmi, 2018'deki aynı döneme göre yüzde 19,1 oranında artmıştır. Dış ticarette de yüzde
2,8'lik büyüme gözlemlendi.
2019 yılının başından beri üretim ve sosyal amaçlı tesislerin inşası devam etmektedir. Bu dönemde 27,3
milyar manatlık bir yatırım gerçekleştirildi.
2019-2025 Sosyo-Kalkınma Programı kapsamında yeniden inşa edilecek ve yenilenecek 242 tesisin
9’undna inşaat işleri tamamlandı, 107’sinde inşaat çalışmaları devam ediyor, geri kalanı ise proje
aşamasında.
Türkmen Lider, 2020 yılı bütçesinin hazırlık çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Yeni yılın bütçesinde
emekli, memur maaşları, öğrenci bursları ve yardım paralarına zam yapılması, her bir ilçe ve kentte
konut inşası için kaynak ayrılmasına dikkat edilmesini istedi.


Kaynak: Atavatan Türkmenistan