Türkmenistan'daki Naip tesisinde, gaz üretimi 237 milyon metreküpü aştı.

17 Eylül 2019

Yalnızca Ağustos ayında, bu alanda 1.4 milyon metreküp doğal gaz ve 57 ton gaz kondensatı üretildi.
Bu yılın 8 ayinda Lebapgazçıkarış idaresi tarafından Naip bölgesinde doğal gaz ve gaz kondensat üretimi
önemli ölçüde arttı. Özellikle, bu dönemde doğalgaz üretimi 237.4 milyon metreküp olarak gerçekleşti.
Gaz kondensatı üretimi 2317 tona ulaşırken, planlanan değerli hammadde üretimi ise 440 tona
ulaşmıştır. Bölgede yaklaşık 290 çalışmaktadır, modern gelişmiş ekipman yer almaktadır.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan