Venezuela Ekonomisi 2020 Yılında %30 Küçüldü

05 Ocak 2021

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonunun (ECLAC) yaptığı tahminlere göre 2020 yılında Venezuela ekonomisi %30 daralmıştır. ECLAC, Venezuela ekonomisinin 2021 yılında da %7 civarında küçüleceğini tahmin etmektedir. 2013-19 döneminde ekonomideki kümülatif daralmanın %62,2 olarak hesaplandığı dikkate alındığında ECLAC’a göre Venezuela’da ekonomisi henüz dibi görmemiştir. ECLAC’ın tahminleri esas alındığında Venezuela bölge ülkeleri arasında 2020 yılında ekonomisi en büyük düşüş gösteren ve 2021 yılında da bir önceki yıla göre kısmen toparlanma kapasitesi gösteremeyen tek ülke konumundadır.
Ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol ihracatı ise başta Amerika Birleşik Devletleri’nin tek taraflı yaptırımları ve yatırım eksikliğine bağlı olarak 2020 yılında da düşmeye devam etmiştir. Yapılan tahminlere göre petrol ihracatı bir önceki yıla göre %37,5 azalarak 627 bin varil/gün seviyesine gerilemiştir.
Ulusal Ticaret ve Hizmetler Konseyi, ülkedeki ticari işyerlerinin %90’ının pandemi sırasında kapalı kaldığını ve bunların %20-30’unun bir daha tekrar açılamayacak şekilde zarar gördüğünü açıklamaktadır.
Diğer taraftan, ülkede faaliyet gösteren bazı danışmanlık kuruluşlarına göre Venezuela ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreği gibi tarihi dip noktasından kısmen toparlanmaya başlayacak ve 2021 yılının tamamında ekonomideki daralma süreci sona ererek yatay ya da küçük oranlı bir büyüme sürecine geçilebilecektir.
Kaynak: La Patilla
Yayınlayan: Karakas Ticaret Müşavirliği