Venezuela Petrol Şirketine ABD Ambargosu

29 Ocak 2019

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın yaptırım kapsamına alındığını duyurmuştur. Yaptırımla birlikte PDVSA'nın ABD'deki 7 milyar doalrlık varlığına el konduğu ve ülkenin 2019 yılı için 11 milyar doalrlık gelirden mahrum bırakıldığı bildirilmektedir. 
Ekonomisi büyük ölçüde petrol üzerine kurulu olan Venezuela'nın ihracatının yıllara göre yaklaşık %90-95’i petrol gelirine dayanmaktadır. 2018 yılı itibarıyla ülkenin ürettiği yaklaşık 1,3 milyon varil/gün ham petrolün yaklaşık 800 bin varil/günü Çin ve Rusya'ya önceki dönemlerden kalan petrol karşılığı borç ödemelerinde kullanılırken yeni döviz girişinin asıl kaynağı olan yaklaşık 400-500 bin varil/gün miktarı ABD'ye ihraç edilmektedir. ABD'deki en büyük ithalatçı şirket ise PDVSA'nın alt şirketi olan CITGO'dur. Yeni yaptırımlarla birlikte, Venezuela yeni pazarlar buluncaya kadar en önemli gelirinden mahrum kalacaktır.