Venezuela'da 2019 yılı Mart Ayı Enflasyonu %18,1

11 Nisan 2019

Venezuela Ulusal Meclisinin yaptığı tahminlere göre 2019 yılı Mart ayı enflasyonu %18,1 olarak gerçekleşti. Son aylarla karşılaştırıldığında göreli olarak düşük çıkan bu oranın ülkede ekonomik faaliyetlerin durma noktasına gelmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu sonuçla yılın ilk çeyreğinde fiyat artışı %429,3 olarak hesaplanırken son 12 aylık artış %1.623.656 olarak gerçekleşmiştir. 
Kaynak: El Universal 
Yayınlayan: Karakas Ticaret Müşavirliği