Avrupa-Akdeniz Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması

30 Ağustos 2018


Ülkemizin de taraf olduğu Barselona Süreci kapsamında kabul edilen Avrupa-Akdeniz Ticaret Yol Haritası bağlamında, Avrupa-Akdeniz bölgesinde ihracatçılar için pazara giriş koşullarının bir veri tabanında toplanması ve firma sorunlarına her ülkenin ilgili kurumlarınca belirlenen “ara yüzler” tarafından çözüm sağlanması amacıyla Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) eşgüdümünde “Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması” adı verilen bir sistem oluşturulmuş ve söz konusu sistem 30 Haziran 2017 tarihi itibari ile faaliyete geçirilmiştir.

Bu çerçevede, taraf ülkelerin dış ticaretle ilgili mevzuat ve uygulamaları ile ilgili istatistiklerin yer alacağı, Avrupa Komisyonu’nun “Export Helpdesk” benzeri bir internet sitesinin ihdası konusunda sürece taraf ülkeler arasında uzlaşıya varılmıştır. Paydaş ülkelerde mekanizmanın işleyişine ilişkin çalışmaların ise ara yüzler tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Mekanizma, Avrupa Birliği ve Avrupa Akdeniz bölgesinde yer alan Cezayir, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Fas, Filistin, Tunus ve Türkiye hakkında ticari bilgi sunan ücretsiz bir çevrimiçi portaldir. Mekanizma, bölge ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonu ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla oluşturulmuş olup, proje kapsamında bölge ülkelerinin dış ticaret ve gümrük uygulamaları alanındaki şeffaflığın ve öngörülebilirliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

Mekanizma, kayıttan sonra ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. İhracatçılar, ithalatçılar ve yatırımcılar tarafından ticaret kurumları, iş fırsatları ve pazar bilgilerini araştırmak için kullanılabilir. Mekanizma kapsamında; gümrük tarifeleri ve tercihli tarifeler, menşe kuralları, pazar bilgileri (örneğin sağlık, güvenlik, paketleme ve etiketlemeye ilişkin gereklilikler), tarife dışı önlemler, pazarda yaşanan son gelişmeler ve ithalatçılara ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Söz konusu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Mekanizma, paydaş ülkelerde yer alan ilgili kurumlar ile işbirliği içinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından geliştirilmiştir.

Mekanizma hakkında daha fazla bilgi için, http://euromed.macmap.org  adresini ziyaret ediniz.