Hizmet Ticareti

Ülkemizce taraf olunan hizmet ticareti anlaşmaları, yürütülmekte olan müzakereler ve diğer uluslararası çalışmalar hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Çok Taraflı ve Bölgesel İlişkiler

Ülkemizin kurucu üyesi olduğu Dünya Ticaret Örgütü ile KEİ, D8, EİT, İKT gibi bölgesel kuruluşlar vasıtasıyla dost ülkelerle ilişkileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz

Ülkeler ve Ülke Masaları

Ülkelerin ekonomisine genel bir bakış, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, dış ticaret, gümrük mevzuatı, pazara giriş bilgileri, sektörel pazar araştırmalarına ulaşabilirsiniz.

Ticari Ekonomik Anlaşmalar

İkili ticari ve ekonomik ilişkileri arttırmayı amaçlayan anlaşmalara dair bilgiler

Ticaret Müşavirleri Toplantıları

Merkez ile Yurt Dışı Teşkilatı arasındaki işbirliğinin ve bilgi akışının kuvvetlendirilmesi ve verimliliğin artırılmasını için her yıl Ticaret Müşavirleri Konferansları yapılmaktadır.

Ticaret Müşavirleri Faaliyetleri

Türk iş dünyasının yurtdışı pazarlardaki ilk temas noktası ve temel bilgi kaynağı olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri takip edebilirsiniz.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz ile Türk iş dünyasını elektronik platformda bir araya getiren ve önemli ihraç pazarlarımız hakkında detaylı bilgi sağlayan e-sohbet toplantılarımızı izleyebilirsiniz.

Uluslararası Güvenlik İşleri

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun çerçevesinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları