Uluslararası İlişkiler


YEŞİL MUTABAKAT

Türkiye ekonomi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için elzemdir. Bu alanda atılacak adımlar aynı zamanda ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil etmektedir.

Avrupa Birliği

Türkiye-AB Ortaklık İlişkileri, adaylık süreci, Gümrük Birliği, EUROMED ve ilgili mevzuat dâhil AB ile ilgili hususlar hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşmaları

Ülkemizde yürürlükte bulunan ve müzakereleri devam eden Anlaşmalar ve menşe kümülasyonu ile akdedilen Anlaşmaların metinleri hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

BREXIT ve Birleşik Krallık STA

Brexit kapsamında ticari ilişkiler ve Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgiler

Çok Taraflı ve Bölgesel İlişkiler

Ülkemizin kurucu üyesi olduğu Dünya Ticaret Örgütü ile KEİ, D8, EİT, İKT gibi bölgesel kuruluşlar vasıtasıyla dost ülkelerle ilişkileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz

Ülkeler ve Ülke Masaları

Ülkelerin ekonomisine genel bir bakış, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, dış ticaret, gümrük mevzuatı, pazara giriş bilgileri, sektörel pazar araştırmalarına ulaşabilirsiniz.

Hizmet Ticareti Anlaşmaları

Ülkemizce taraf olunan hizmet ticareti anlaşmaları, yürütülmekte olan müzakereler ve diğer uluslararası çalışmalar hakkında bilgiler

Tercihli Ticaret Anlaşmaları

Yürürlükte bulunan ve müzakereleri devam eden Tercihli Ticaret Anlaşmaları

Ticari Ekonomik Anlaşmalar

İkili ticari ve ekonomik ilişkileri arttırmayı amaçlayan anlaşmalara dair bilgiler

Uluslararası Güvenlik İşleri

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun çerçevesinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları