Tercihli Ticaret Anlaşmaları

Yürürlükte bulunan ve müzakereleri devam eden Tercihli Ticaret Anlaşmaları

Yürürlükte Bulunan Tercihli Ticaret Anlaşmaları (TTA):

Ülkemizin İran ile 2015 yılında, Azerbaycan ile 2021 yılında yürürlüğe giren iki TTA'sı bulunmaktadır.

Azerbeycan ile mevcut TTA kapsamının genişletilmesini teminen Eylül 2021’de müzakerelere başlanmıştır.
İran ile yürürlükte olan TTA'mızın Anlaşma Metnine erişim sağlamak için tıklayınız.
Azerbaycan ile yürürlükte olan TTA'mızın Anlaşma Metnine erişim sağlamak için tıklayınız.

Müzakere/Onay Süreci Devam Eden Tercihli Ticaret Anlaşmaları:

Ülkemizin Özbekistan ile TTA müzakereleri tamamlanmıştır.