Tercihli Ticaret Anlaşmaları

Yürürlükte bulunan ve müzakereleri devam eden Tercihli Ticaret Anlaşmaları

Yürürlükte Bulunan Tercihli Ticaret Anlaşmaları (TTA):

Ülkemizin İran ile 2015 yılında, Azerbaycan ile 2021 yılında ve Pakistan ile 2023 yılında yürürlüğe giren üç TTA'sı bulunmaktadır.

Azerbaycan ile mevcut TTA kapsamının genişletilmesini teminen Eylül 2021’de müzakerelere başlanmıştır.
İran ile yürürlükte olan TTA'mızın Anlaşma Metnine erişim sağlamak için tıklayınız.
Azerbaycan ile yürürlükte olan TTA'mızın Anlaşma Metnine erişim sağlamak için tıklayınız.

Pakistan ile Mal Ticareti Anlaşması 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, Anlaşma Metni ve eklerine erişim sağlamak için tıklayınız.
Ülkemizin Özbekistan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma metni ve eklerine erişim sağlamak için tıklayınız