Uluslararası Güvenlik İşleri

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun çerçevesinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1718 (2006) sayılı ve müteakip kararları ile 2231 (2015) sayılı Kararın uygulanması hakkındaki Kararın yürürlüğe konmasına ilişkin 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 2 nci ve 3 nci maddeleri çerçevesinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na buradan ulaşılabilir. Söz konusu Karar eki Ek:1 sayılı Listede yer alan bazı kişi ve kuruluşlara ait bilgilerin güncellenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararına  buradan  ulaşılabilir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı'na buradan ulaşılabilir. Söz konusu Kararda değişiklik yapılmasına dair 7 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'na buradan ulaşılabilir.

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Kanun çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında hazırlanan ve Bakanlığımız faaliyetlerini içeren rehberin Türkçe metnine buradan, İngilizce metnine ise buradan ulaşılabilir.