Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının Genişletilmesi Anketi (Hizmetler, Dijital Ticaret, Yatırım)

01 Aralık 2023

En önemli ticaret ortaklarımızdan birisi olan Birleşik Krallık ile var olan Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamını genişletmek üzere çalışıyoruz. Hizmet sektörleri, yatırım ve dijital ticaret alanlarında yeni iş birliği zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Birleşik Krallık pazarı ile ilgilenen özel sektörümüzü ve yatırımcılarımızı anketimize katılarak sürece dahil olmaya davet ediyoruz. 
 
Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanmış, tercihli muamele bakımından 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

Mevcut Anlaşma’nın geliştirilmesi ile ilgili gözden geçirme çalışmaları tamamlanmış ve güncelleme müzakerelerinin başlatılması yönünde mutabakata varılmıştır.
 
Müzakereler pek çok husus ile birlikte hizmet sektörleri, dijital ticaret ve yatırım alanlarını da kapsayacaktır.
 
Müzakereler öncesinde özel sektör görüşlerine başvurulabilmesi amacıyla Bakanlığımızca bir anket başlatılmıştır.
 
Anketin amacı, hizmet sektörü temsilcileri ve yatırımcıların aşağıdaki hususlarda görüş ve değerlendirmelerini almaktır:
 
Birleşik krallık pazarı ile ilgili beklentiler

Birleşik krallık pazarında karşılaşılan ekonomik, teknik ve hukuki zorluklar

Müzakerelerde öncelik verilmesi gereken sektör ve konular 

17 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar yayında kalacak anketi doldurarak görüş ve önerilerinizi Bakanlığımıza iletebilirsiniz.
 
Ankete bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
 
Anketler (ticaret.gov.tr)