Genel Bilgiler

28 Ekim 2019

Bakanlık olarak hizmet ettiğimiz esnaf ve sanatkâr kesimini geliştirmek, büyütmek ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak seviyeye getirmek için birçok koldan faaliyet yürütülmektedir. Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için ülke genelinde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik düzenli olarak bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Bilgilendirme toplantılarında esnaf ve sanatkârların tabi olduğu mevzuat, krediye erişim imkânları, yeni pazarlara erişim ve rekabet gücünün arttırılması konuları işlenmektedir.

Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirme Toplantıları çerçevesinde Halkbank, SGK, KOSGEB, KGF, TESKOMB gibi kurumlardan temsilciler, esnaf ve sanatkarlarımız ile bir araya getirilmektedir.