5.Esnaf ve Sanatkarlar Şurası

06 Mart 2020

5. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da teşrifleriyle, 8 Kasım 2016 tarihinde ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin 81 ilinden esnaf ve sanatkârların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarından ve esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarından temsilcilerin de hazır bulunduğu 5’inci Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nda tavsiye niteliğinde 13 maddelik kararlar alındı.   5. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası açılış filmini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
   Genel Müdürlük slayt videosunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


 

5. ESNAF VE SANATKARLAR ŞURASI KARARLARI

 1. Komşu ülkelerden ülkemize göç edilmesi nedeniyle ekonomik kayba uğrayan esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümü, ekonomik durumlarının düzeltilmesi ve haksız rekabete uğramaması amacıyla gerekli önlemlerin alınması.
 2. İşyeri açılışları sırasında ustalık belgesi ile ilgili yerel yönetimlerin uygulamalarından kaynaklanan sorunların çözüme kavuşturulması.
 3. İşe başlama ve işi bırakma işlemlerinin Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünden başlatılması ve başvuruların elektronik ortamda ilgili kuruluşlara sicil marifetiyle gönderilmesi.
 4. Mesleki Sorumluluk Sigortası klozları hakkında esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği meslekleri de (kuaförlük gibi) kapsayacak modellerin Hazine Müsteşarlığıyla birlikte çalışılması.
 5. 22/3/1985 - 4/10/2000 tarihleri arasında vergi kaydı olup, SGK kayıtları re’sen yapılmayan esnaf ve sanatkârların geriye dönük SGK prim borçlanması yapabilmelerinin sağlanması.
 6. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki araç tanımlarının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki tanımlarla uyumlu hale getirilmesi.
 7. Çırak ve kalfaların eğitim gördükleri Mesleki Eğitim Merkezleri için yeni bir okul yönetimi modelinin geliştirilmesi.
 8. Çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek çıraklık eğitimi süresinin kısaltılması.
 9. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanununun tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasını düzenleyen Ek 1 inci maddesinde istisna tutulan hallere çıraklık eğitimi uygulaması yapılmayan meslek dallarında verilen ustalık belgelerinin de dâhil edilmesi.
 10. Çıraklık ve kalfalık eğitiminin, pratik eğitiminde uygulama ve mevzuattan kaynaklanan aksaklıkların belirlenerek giderilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu işbirliğinde ortak çalışma yürütülmesi.
 11. Esnaf ve sanatkârların Türkiye İş Kurumu tarafından verilen Aktif İşgücü Hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmasının sağlanması.
 12. Esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni destekleme modellerinin geliştirilmeye devam edilmesi ve mevcut programların etkinliğinin artırılması.
 13. İşyeri açılışlarında esnaf ve sanatkârlara yol gösterici nitelikte Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması.