NCTS Faz-5

30 Mart 2022

NCTS Faz-5’e geçiş için gerekli dokümanları burada bulabilirsiniz.
Faz-5’e tam geçiş için 30.09.2023 tarihi öngörülmektedir. Yapılacak bütün test işlemlerin 29.08.2022 tarihinde başlanabilecektir.
Önemli tarihler ve tarih değişiklikleri olması durumunda buradan duyurulacaktır.