Hudut Kapıları Genel Bilgiler

28 Ağustos 2023

 

Ülkemizde 30 kara, 8 demiryolu, 105 deniz ve 66 hava olmak üzere toplam 209 hudut kapısı bulunmaktadır. Kara hudut kapılarında 29, demiryolu hudut kapılarında 5, deniz hudut kapılarında 47, hava hudut kapılarında 13 gümrük müdürlüğü hizmet vermektedir. Diğer taraftan, 10 serbest bölge gümrük müdürlüğü, 63 iç gümrük müdürlüğü bulunmaktadır.  Toplam 170 Gümrük Müdürlüğünün 16’sı fiilen kapalı olup 154 faal gümrük müdürlüğü ile hizmetler yürütülmektedir. 
HUDUT KAPILARI/GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ Hudut Kapısı Sayısı Gümrük Müdürlüğü Sayısı
Toplam Faal Faal Olmayan
Kara Hudut Kapısı 30 29 24 5
Demiryolu Hudut Kapısı 8 5 3 2
Deniz Hudut Kapısı 105 47 44 3
Hava Hudut Kapısı 66 14 13 1
HUDUT KAPILARINDA BULUNMAYAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ        
-Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri - 10 10 -
-İç Gümrük Müdürlükleri - 65 60 5
TOPLAM 209 170* 154 16
 * Nusaybin, Kapıköy ve Çobanbey Gümrük Müdürlükleri, kara ve demiryolu hudut kapısı olarak faaliyet göstermekte olup kara hudut kapısına hizmet veren Gümrük Müdürlükleri arasına dâhil edilmişlerdir.