E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

29 Temmuz 2019

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının (BTS)  53 no’lu eylemi ile “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanması görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu çerçevede, e-ticaretin önemli bir ihracat kanalı haline gelmesi amacıyla, yerli e-ticaret şirketlerinin yurtdışına açılımı stratejik bir yaklaşım dâhilinde teşvik edilmesi ve e-ticaretin bir ihracat kanalı haline getirilmesi hedefleri ile e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) hazırlanmış ve 6 Şubat 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

-31/01/2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı -  6 Şubat 2018 tarih ve 30324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) Tıklayınız.

- e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Kitabı Tıklayınız.