YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK TEKNİK MÜŞAVİRLİK

Sektöre ilişkin bilgilere, son gelişmelere, ihalelere, duyurulara, uygulanan desteklere, diğer mevzuat ve önemli linklere ulaşabilirsiniz

Türkiye ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması ve yıllık 500 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmesi hedefiyle hazırlanan “2023 Türkiye İhracat Stratejisi Eylem Planı” çerçevesinde teknolojik dönüşümü tamamlamış, lojistik ve mevzuat altyapısı güçlü, yeni üretim teknolojilerine hakim, tüm dünyada tanınan ve tercih edilen marka değeri yüksek ürünler pazarlayan, uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye yaratılarak 18 trilyon dolara ulaşan dünya mal ticaretinde Türkiye’nin payının artırılması hedeflenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 4 trilyon dolara ulaşan ve dünya ekonomisinde gün geçtikçe daha fazla önem kazanan, Türkiye’nin de son derece rekabetçi olduğu müteahhitlik  sektöründe güçlü yönlerin daha ön plana çıkarılarak Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2011 yılında 38 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile dünyada 17. sırada bulunan ülkemizin dünya hizmet ticaretinden aldığı payın artırılması önem arz etmektedir.

Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün rolü artmaya devam etmektedir. Yurtdışına açıldığı 1972’den bugüne kadar muazzam büyüme rakamları kaydeden ve yakın coğrafyasında haklı bir itibar kazanan Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artırmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik  sektörümüz "1972’den 2020 Ekim ayı sonuna kadar 127 ülkede 411,8 milyar dolar değerinde 10.338 proje üstlenmiştir.

Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, ödemeler dengesi içerisinde, sadece inşaat kalemi altında değil, lojistik, işçi gelirleri ve mal ihracatı kalemleri altında da ciddi gelir kaynakları yaratmakta, lojistikten ihracata pek çok alt sektörün de yurtdışına açılımına yardımcı olmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik  sektörü, sürdürülebilir büyüme açısından Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olup, Türkiye’nin hizmet ihracatının halihazırda en olgunlaşmış, en rekabetçi ve en kapsamlı bölümünü oluşturmaktadır. 

Bilgi ve istatistiklerin kullanılması halinde Ticaret Bakanlığı'nın kaynak gösterilmesi zorunludur.

Yurtdışı Müteahhitlik Sektör Değerlendirme Raporu