Türkiye'de Yerleşik Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yurtdışındaki Yatırımları

20 Haziran 2022

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketleri” kapsamında tespit edilmektedir.
 
Anketler sonucunda elde edilen veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak yayımlanmakta, ayrıca uluslararası yükümlülükler doğrultusunda UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara raporlanmaktadır. Diğer taraftan, doğrudan ve dolaylı tüm yurtdışı yatırımların adres ve iletişim bilgileri, sektörleri, nitelikleri, ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veriseti, ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
 
Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2021 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik “Yurtdışı Yatırım Anketi – 2022”, 10 Mayıs – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılmıştır.


Yurtdışı Yatırım Anketi - 2022 sonucunda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 126 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolar olarak tespit edilmiştir. Anket çalışması sonucunda, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yurtdışında 2.043 yatırımda 154.066’sı yabancı, toplam 168.088 kişiye istihdam sağladığı, bu yatırımlara Türkiye’den yapılan ihracatın 8,3 milyar dolar, bu yatırımlardan Türkiye’nin yaptığı ithalatın ise 4,9 milyar dolar olduğu, yurtdışı yatırımların toplam cirolarının ise 43,3 milyar dolara ulaştığı belirlenmiştir.

"Yurtdışı Yatırım Anketi - 2022" sonuçları TCMB tarafından 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri altında "Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Doğrudan Yatırımları" başlığında açıklanmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Yurtdışı Yatırım Anketleri"nin Sonuç Raporları'na aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

Söz konusu Sonuç Raporları içerisinde her yıl 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayımlanan ve uluslararası doğrudan yatırım hareketlerine ilişkin bir önceki yıl içerisinde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği Dünya Yatırım Raporları'nın (World Investment Report) özetlerine de yer verilmektedir.

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2022 Sonuçları
•            Yurtdışı Yatırım Anketi - 2022 Sonuç Raporu  


Yurtdışı Yatırım Anketi – 2021 Sonuçları
•            Yurtdışı Yatırım Anketi - 2021 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2020 Sonuçları
•            Yurtdışı Yatırım Anketi - 2020 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2019 Sonuçları
•            Yurtdışı Yatırım Anketi - 2019 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2018 Sonuçları
•             Yurtdışı Yatırım Anketi - 2018 Sonuç Raporu

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2017 Sonuçları
•             Yurtdışı Yatırım Anketi – 2017 Sonuç Raporu
 
Yurtdışı Yatırım Anketi – 2016 Sonuçları
•             Yurtdışı Yatırım Anketi – 2016 Sonuç Raporu