Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ve E-Ticaret Bilgi Platformu

18 Nisan 2023

E-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hazırlanarak 11/08/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) oluşturularak hizmete açılmıştır. Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların, faaliyete başlamadan önce e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e kayıt olması gerekmektedir.

Kayıt için ETBİS’e gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C Kimlik numarası ve vergi kimlik numarası, elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu sayede, e-ticaret yaptığını bildiren işletmeler kayıtlı hale gelmekte ve e-ticaret işletmelerinin ulaşılabilir olmasına imkân sağlanmakta ve kayıt dışılığın önüne geçilmektedir.

ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlığımızca oluşturulan www.eticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Bu listeye ulaşmak için buraya tıklayınız. Ayrıca toplanan tüm veriler için gerekli metodoloji oluşturularak istatistikler üretilmekte ve bu istatistiki bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaktadır.