TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler

04 Eylül 2018

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) tarafından uluslararası ticaret, yatırım ve fikri mülkiyet konularında anlaşmazlıların halli olgusuna ilişkin olarak gelişmekte olan ülkelere yönelik kurslar düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, Dünya Ticaret Örgütü kapsamında anti-damping önlemleri, telafi edici vergiler ve korunma önlemlerine ilişkin olarak hazırlanan modüller aşağıda yer almaktadır. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye www.unctad.org/dispute internet adresinden ulaşılması mümkündür.

  1. Anti-Damping Önlemleri
  2. Telafi Edici Vergiler
  3. Korunma Önlemleri