İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Türkiye-Belçika ve Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Ekonomik, Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması

02.06.1987

29.08.1987/ 19559

Türkiye-BLEB Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

27.08.1986

20.04.1989/ 20145

Türkiye-Belçika Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

02.06.1987

17.11.1988/ 19992

Türkiye-Belçika Ekonomik ve Ticari Ortak Komite (JETCO) Kurucu Anlaşması

17.10.2012

Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır.