İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Hava Ulaştırma Anlaşması

  15.07.1975

25.08.1982/17793

Ekonomik ve Sınaî İşbirliği Anlaşması

06.02.1992

23.05.1997/22997

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

15.02.1995

01.12.1997/23187

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması

  03.03.1998

12.05.2001/24400

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

05.07.2002

18.12.2003/25320

Turizm İşbirliği Mutabakat Zaptı

   02.07.2004

12.10.2005/25964

Türkiye-İspanya JETCO I. Dönem Toplantısı Protokolü

 23.07.2020

-