İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Uzun Vadeli Ekonomik, Teknik, Sınaî ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması

11.01.1977

04.02.1979

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

14.01.1992

21.11.1994/41241

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

10.03.1993

13.11.1995/82913

Ekonomik İşbirliği Anlaşması

12.05.2005

25.06.2007/26563

Türkiye-Macaristan VI. Dönem KEK Toplantısı Protokolü

26.06.2019

-