AB’de Entegre Zararlı Yönetiminin Ortak Tarım Politikası Ödemeleriyle Bağlantılı Olması Gerektiği Tartışılıyor

13 Şubat 2020

AB Denetçileri tarafından yayınlanan raporda, Avrupa Komisyonunun kesin ve uygun verilerin eksikliği nedeniyle pestisitlerin etkilerini ve risklerini yeterince ölçemediği ve azaltamadığı değerlendirilmiştir. Raporda ayrıca, Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) ilkelerinin uygulanmasının zorunlu olmasına ve çiftçilerin pestisitlere bağımlılığını azaltma stratejisinin önemli bir parçası olmasına rağmen, IPM uygulamalarına yönelik desteğin eksik olduğu vurgulanmıştır.
 
Raporda, 2009 yılında yayınlanan pestisitlerin sürdürülebilir kullanımına ilişkin direktif kapsamında yapılan uygulamalarının pestisit kullanımı ile insan sağlığı ve çevre için oluşturdukları riskleri azaltıp azaltmadıkları değerlendirilmiştir. Anılan raporda, pestisitlerin sürdürülebilir kullanımını desteklemek için AB düzeyinde önlemler alındığı kabul edilirken, ilgili risklerin ölçülmesi ve azaltılması konusunda sınırlı ilerleme kaydedildiği sonucuna varılmıştır.
 
Öte yandan, raporda çiftçilerin pestisitlere bağımlılıklarını azaltmaları için çok az teşvik verilmesi eleştirilmiştir. Rapor kapsamında denetçiler, Komisyona AB'nin Ortak Tarım Politikasından (OTP) ödeme alınmasının koşulu olarak IPM uygulamaların da dikkate alınmasını tavsiye etmişlerdir. Ancak, bu tavsiye daha sonra Komisyon tarafından reddedilmiştir.
 
Kaynak: Euractiv web sitesinden tercüme edilmiştir. 
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü