Avrupa Dijital Tek Pazarı ve “.eu” Uzantısı Üzerinde Anlaşma

07 Aralık 2018

5 Aralık 2018’de Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve AB Komisyonu “.eu” uzantısı için yeni kurallar konusunda bir anlaşmaya vardı.
Bu anlaşmayla “.eu” uzantısının AB vatandaşlarına ve işyerlerine daha iyi ve daha yenilikçi hizmetleri vermesi öngörülmüştür.
Avrupa Dijital Tek Pazarı büyüyüp geliştikçe, “.eu” uzantısını kullanan çok daha fazla kişi ve işletmenin olacağı ifade edilmiştir. Halihazırda AB’de yerleşik olan bir kişi veya işletmenin “.eu” uzantısı kullanabileceği ancak getirilen yeni kurallarla AB vatandaşlarının nerede yaşadıkları fark etmeksizin “.eu” uzantısı kullanabileceği belirtilmiştir. Yeni düzenlemeyle ayrıca, “.eu” alan adının modernize edilerek geliştirileceği de vurgulanmıştır.

Kaynak: ec.europe.eu  web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı