Endonezya’nın Palm Yağı İhracatı Aralık Ayında Yüzde 3 Düştü

21 Ocak 2019

Reuters tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın en yüksek palm yağı üreticisi olan Endonezya'nın, Aralık 2018 ayında bitkisel yağın daha azını üretmesi ve ihraç etmesi beklenmektedir.
Araştırmaya göre, palm yağı üretimi Aralık 2018 ayında 3,98 milyon tondan 3,90 milyon tona gerilemiştir. Endonezya'daki hasatlar tipik olarak Eylül ayı civarında zirve yapmakta ve yıl sonuna doğru gevşemektedir. Palm yağı ihracatı ise, bir önceki ayda 3 milyon ton olurken Aralık 2018 ayında 2,90 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
Ticaret kaynaklarınca, dünyanın en büyük bitkisel yağ alıcısı olan Hindistan'ın palm yağı alımlarının bir kısmını Endonezya'dan Malezya'ya kaydırdığı ifade edilmektedir. Malezya'nın resmi verileri Aralık ayında palm yağı sevkiyatlarında % 0,6 artış göstermektedir.
Hindistan, Ocak ayında ihracat artışına yardımcı olması beklenen Güneydoğu Asya'dan palm yağı gümrük vergilerini düşürmüştür. Malezya menşeli palm yağı % 45 gümrük vergisine tabi olurken, Endonezya ve diğerleri % 50 vergiye tabi olacaktır.
Öte yandan, Endonezya'da palm yağı kullanımının Aralık 2018 ayında, bir ay öncesine göre artış göstererek 1,38 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Son aylarda palm yağı yerel tüketimi, zorunlu biyodizel kullanımıyla desteklenmiştir.
Araştırmaya göre, 2018 yılı sonu itibariyle palm yağı stoklarının, 3,43 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir.

Kaynak: www.commodityonline.com web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü