EPDK Hibrit Santral Başvuruları İçin Duyuru Yayınladı

02 Temmuz 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak isteyen yatırımcılar için bir duyuru yayınladı.
 
Duyuruya göre santral sahalarının ön lisans, lisanslarının daha önce başvuruya derç edilmediği durumda, tüzel kişilerin santral sahasının dâhil edilmesi veya sahaların, Usul ve Esaslara uygun olmaması halinde, uygun hale getirilmesi için 1 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında öncelikle sahaların 25 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Ön lisans Veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a uygun şekilde belirlenmesi için yazılı olarak başvuru yapılması gerekiyor.
 
Santral sahalarının uygun olduğu tüzel kişilerin ise yine 1 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında 25 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ön lisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”ın eklerine uygun şekilde yazılı olarak başvuru yapmaları gerekiyor.
 
Kaynak: yesilekonomi.com web sitesinden alınmıştır. 
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü