Kimya Sektöründe Blok-Zincir Uygulamaları

21 Haziran 2019

SAPPHIRE 2019'daki son yuvarlak masa tartışmasında, katılımcılar blok-zincir teknolojisinin kimya endüstrisi için aşağıdaki olası kullanım durumlarını ortaya çıkardılar:

Tedarik: Hammaddelerin izlenmesi ve kaynak doğrulamalarının gerçekleştirilmesi kalite standartlarının sürdürülebilirliğine olumlu destekler sağlayabilir (örneğin, çocuk işçiliği, haksız ticaret uygulamaları, vb. konularda).

Araştırma ve geliştirme: Gerçek zamanlı bilgi paylaşımı açık yenilikçilik ağlarında veya ortaklıklarda fikri mülkiyet haklarını korur.

Üretim ve varlık yönetimi: Üreticiler, operatörler ve hizmet sağlayıcılar arasında “Varlık İstihbarat Ağları” gibi networkler aracılığıyla bilgi paylaşımı, bir varlığın tüm geçmişini izlemek, varlığın bakım, orijinal yedek parçaların kullanımı, garanti ve sigorta işlemleri, defter değeri ve mülkiyet kayıtları bağlamında ispatını sağlar. Felaketlerden sonra tesislerin geri kazanılması, garanti talepleri ve benzerleri için blockchain kayıtları kullanılabilir.

Tedarik zinciri yönetimi: Enerji alım satımında yerinde kimyasal enerji santralleri “prosumer” blok zincirinin bir parçası haline geldi. Uluslararası ticaret ve nakliyede, blockchain belge alışverişini kolaylaştırır ve ürün mülkiyetindeki değişiklikleri takip eder. Ürünlerin fiziksel bütünlüğünün (örneğin, BASF’ın akıllı palet başlangıç yatırımı) izlenmesi ürün veya paletler üzerindeki fiziksel hasarı tespit eder ve sahte ürünleri önler.

Kaynak:  Digitalistmag/SAP web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü