S&P Küresel Kredi Derecelendirme Şirketi’ne Göre Brezilya’nın Çelik Talebinin Toparlanmasında Otomotiv Sektörü Ana İtici Güç Olabilir

08 Nisan 2019

S&P Küresel Kredi Derecelendirme Şirketi’nin Latin Amerika’daki ağır sanayilerden sorumlu kıdemli yöneticisi ve sektör uzmanı Diego Ocampo, Brezilya yapı sektörünün toparlayamaması durumunda ülkenin otomotiv sektörünün Brezilya çelik talebindeki herhangi bir toparlanmanın ana itici gücü olabileceğini söyledi.

Ocampo “Brezilya otomotiv pazarını olumlu değerlendiriyoruz. Brezilya otomotiv sektörü ülkenin çelik talebinin toparlanabilmesi için ana pazar olamasa bile itici güçlerden biri olabilir.” dedi.

Ocampo’ya göre sorun, Brezilya’da süregelen belirsizlik göz önüne alındığında ülkedeki politik duruma önemli ölçüde bağımlı olan altyapı ve inşaat sektöründe tüketimin ne zaman önemli bir biçimde artacağı sorusu.

Ocampo ayrıca “Altyapı yatırımlarında artışa ilişkin bir belirti yok. Ne var ki konut yapımı ve taşıt aracı üretimi az da olsa artıyor. Aynı zamanda Latin Amerika’nın tümü için de yatırım perspektifi kısa dönemde pek olumlu değil. Şili (çelik sektöründe Ç.N.) küçük bir pazar iken ekonomik krizden sürekli etkilendiği için Arjantin ile ilgili olumlu beklentilere itibar etmiyoruz. Brezilya ise talebini artırmak için halen ekonomisinde toparlanma bekliyor.” diye de ekledi.

Kaynak: Steelguru web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü