Tarım Alanlarının Yeniden Yabanileştirilmesinin İklim Değişikliği ile Mücadelede Faydalı Olacağı Değerlendirilmektedir

22 Ekim 2020

Nature dergisinde yayınlanan çalışma, gezegenin en bozulmuş alanlarının üçte birinin restore edilmesi ve korunmanın hala iyi durumda olan alanlara yöneltilmesi durumunda, Sanayi Devrimi'nden bu yana insan kaynaklı karbon emisyonlarının yaklaşık yarısının depolanabileceğini söylemektedir. Bu, tahmin edilen tüm türlerin yaklaşık %70'inin yok olmasını önleyecektir. Bir milyon kadar tür yok olma riski altındadır.
 
Bilim adamları, tropikal ormanlardan kıyı sulak alanlara kadar bu tarım arazilerinin yeniden yabanileştirilmesine yönelik müdahalelerin en etkili olacağı dünyanın dört bir yanındaki yerleri belirlemişlerdir.
 
Araştırmacılar, bu sıcak noktaları belirlemek için Avrupa Uzay Ajansı'ndan gezegenin yüzeyini ekosisteme göre sınıflandırılan bir ızgaraya bölen bir harita kullanmış: ormanlar, sulak alanlar, çalılık alanlar, çayırlar ve kurak bölgeler. Bilim adamları, geliştirdikleri bir algoritmayı kullanarak, hangi alanların doğal hallerine döndüklerinde iklim krizini ve biyolojik çeşitlilik kaybını en düşük maliyetle hafifletmek için en yüksek getiriyi sağlayacağını değerlendirmişlerdir.
 
Kaynak: Earth web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü