Trump Yönetimi Çevre Politikası, Obama Döneminde Çıkarılan Zehirli Kömür Külü ile İlgili ABD Yasalarını Yumuşatmayı Planlıyor

06 Kasım 2019

Trump yönetimi, Pazartesi günü (Dün) kömürle çalışan elektrik santrallerine suların temiz kalması ile ilgili kurallar uyarınca toprak zeminle arasında beton katman olmayan çukurlara küllerini boşaltmalarını engelleyici ve zehirli atık salınımlarını azaltmalarını sağlayıcı yasaklar getiren, Obama döneminde çıkarılan uygulamalara uyum sağlamaları konusunda daha fazla süre tanınması konusundaki önerisini açıkladı.

Amerikan Çevre Koruma Ajansı’nın (The Environmental Protection Agency-EPA) önerisi, daha ucuz olan doğal gaz ve yenilenebilir enerji sektörleriyle rekabet etmekte sorun yaşaması nedeniyle iflaslar yaşayan kömür endüstrisi üzerindeki düzenlemeleri yumuşatma konusunda Yönetimin (Trump Yönetimi Ç.N.) daha geniş çabalarının bir parçası.

EPA, önerinin, sektörün düzenleyici uyum maliyetlerinde yıllık 175 milyon ABD Doları’nın üzerinde tasarruf sağlayacağını söyledi. Çevre örgütü Earthjustice ise önerinin, Amerikalıların temiz suya ulaşmalarını riske attığını söylüyor.

Birçok, kömürle çalışan elektrik santrali, küllerini yakınlarındaki, toprak zeminle arasında beton katman olmayan çukurlara ya da havuzlara depolar. Arsenik, kurşun ve lityum gibi kanserojen etkisi olan nörotoksinler buralardan yeraltı su katmanlarına karışabilir.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü