Tüketiciler Otomobil Firmalarından Ortak Terminoloji Talep Ediyor

20 Kasım 2019

Otomobillerde yaygın olarak kullanılmaya başlanılan ileri sürüş asistanı sistemlerinin menülerinde kullanılan sözcükler ve terminolojinin standartlaştırılması için tüketici kuruluşları tarafından otomobil üreticilerine çağrı yapıldı.

Aynı ya da benzer fonksiyonlar için her otomobil markasının farklı sözcükler kullanması nedeniyle sürücülerin kafa karışıklığı yaşadığı ve kullandıkları otomobilin özelliklerine tam hakim olamadıkları belirtildi.

Standartlaştırılması istenen sözcüklerin listesi oluşturulurken, sektörde yer alan önemli kurum ve kuruluşların görüşleri alındı. Referans alınan kaynaklar arasında Amerikan Motor Kulüpleri Birliği (AAA), tirajı yüksek medya kuruluşlarının tüketici raporları ve Ulusal Emniyet Konseyi (NSC) bulunuyor. Çağrıda ayrıca, terminolojide kullanılan sözcükler seçiminde, bu sistemlerin sürücünün yerini tutan sistemler değil, sürücünün emniyet ve konforuna katkı sunan yardımcı unsurlar olduğunu net bir şekilde ifade etmesi gerektiği vurgulandı.

Danışılan kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda ileri sürüş asistanı sistemlerinin beş kategoride değişik grup adlarıyla tanıtılması istendi. Sürüş Kontrol Asistanı, Çarpışma İkaz Sistemi, Çarpışma Engelleme Sistemi, Park Asistanı ve Diğer Asistan Sistemleri adı altında toplanması istenen kategorilerin, yeni teknolojiler geldikçe güncellenmesi gerektiği de vurgulandı.

Otomobil üreticileri otomobillerin menüsünde kendilerine has tanımlamalar kullansalar bile, kullanım kılavuzlarında, cam etiketlerinde ve reklam dokümanlarında bu kategori adlarına sadık kalmaları istendi.
Amerikan Motor Kulüpleri Birliği tarafından bu yıl yapılan bir araştırmada, birbiriyle tamamen aynı fonksiyonu yapan bazı teknolojiler için üretici firmaların yirmi farklı isim kullandıkları tespit edilmişti.
 
Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü