Yapılan Yeni Yatırımların Bir Önceki Yıla Göre Yarı Yarıya Azaldığı İngiltere Otomotiv Sanayiinde Anlaşmalı Brexit Talebi Güç Kazandı

31 Ocak 2019
İngiltere’de otomotiv sanayiine yapılan yeni yatırımlar, 2018’de bir önceki yıla göre %46,5 oranında azalarak 588,6 milyon pound seviyelerine geriledi. Bu performansın ardında yatan nedenin Brexit konusundaki belirsizliklerin yatırımcıyı ihtiyatlı davranmaya yönlendirmesi olduğu değerlendiriliyor. Yeni yatırımlarda kaydedilen dramatik düşüş, otomotiv sanayiinin önde gelenlerini “anlaşmalı Brexit” taleplerini daha gür bir sesle dile getirme konusunda yeterince motive etmişe benziyor. Bu bağlamda, Hükümet ve Parlamento tarafından vaat edilen yeni destek mekanizmalarının sektör üzerinde beklenen yatıştırıcı etkiyi yaratmaktan uzak kaldığı söylenebilir. Diğer pek çok sorunun yanında, İngiltere otomotiv sanayiini kara kara düşündüren konulardan biri, AB üyesiyken Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerle ticarette sahip oldukları avantajları Brexit sonrasında kaybedebilecek olmaları. Anılan ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzalanması açısından hâlihazırda hiçbir ilerleme kaydedilmemiş olduğunun da altını çizmekte fayda var.
 
Kaynak:   Independent web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı