Fas’ın Deri Sanayisine İlişkili Güncel Rakamlar Açıklandı

14 Şubat 2020

Fas’ın Deri Sanayisi resmi olarak yaklaşık 21.000 istihdam, gayri resmi olarak ise yaklaşık 10.000 istihdam sağlamaktadır. Sektörün üretiminin değeri 3 milyar dirhem olarak değerlendirilirken sektörün yarattığı katma değer 1 milyar dirhem olarak değerlendirilmektedir. Sektörde faaliyet gösteren 299 üretim tesisinin üretiminin % 58 i ihracata yöneliktir. İhracata yönelik deri ürünleri arasında ayakkabılar (%80), boyalı deriler (%12) ve deri kıyafetleri (%8) bulunmaktadır.
Kaynak: https://industries.ma/marocuir-se-tient-du-27-au-29-fevrier-2020-a-casablanca/
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği