Fas’ın Kamu Dış Borcu 2018 Yılı İtibariyle 326.5 Milyar Dirhem Seviyesine Ulaşmıştır

09 Nisan 2019

Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığının Hazine ve Dış Finansman Müdürlüğünün yayımladığı son raporda, Fas’ın kamu dış borcunun 2017 yılında GSYH’nin %31.1’ini teşkil edip 2018 yılı itibariyle 326.5 milyar dirhem seviyesine ulaşarak GSYH’nin % 29.2’sini teşkil ettiği açıklandı. Aynı raporda, kamu kurumlarının borçlarının dış borcun % 54.1’ini temsil ettiği ifade edilirken, devlet hazinesinin borçlarının dış borcun %’45.4 ünü temsil ettiği vurgulandı. Aynı raporda, dış borcun döviz kompozisyonu bu şekilde açıklandı: avro (% 59.5), dolar (% 28.4), Japon yeni (% 3.8).
Kaynak: https://www.libe.ma/%E2%80%8BLa-dette-exterieure-publique-du-Maroc-revient-a-292-du-PIB-en-2018_a107585.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği