Gürcistan'ın Dış Ticareti Artıyor

02 Ağustos 2018

Gürcistan Milli İstatistik Ajansından yapılan açıklamaya göre 2018 yılının birinci yarısında ülkedeki dış ticaretin gelişimi şu şekilde olmuştur:

Ocak-Haziran 2018 döneminde Gürcistan'ın toplam dış ticaret hacmi (deklare edilmeyen ihracat hariç olmak üzere) 5.985,9 milyon Dolar olup 2017'nin aynı dönemine göre %24,3'lük bir artış meydana gelmiştir. İhracat 1.593,6 milyon Dolar (artış %28,5), ithalat 4.392,3 milyon Dolar (artış %22,9) olmuştur. Bu dönem aynı zamanda dış ticaretin en yüksek artış kaydettiği ve en düşük negatif dış ticaret dengesinin gerçekleştiği bir dönem olmuştur.

Bu dönemde Gürcistan'ın dış ticaret açığı 2.798,7 milyon Dolar olup dış ticaret dengesi %46,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre, re-eksport hariç ihracat %16,3'lük artışla 1.148,5 milyon Dolara yükselmiştir.

Sözkonusu dönemde Gürcistan'ın AB ülkeleri ile olan dış ticareti 1.644,5 milyon Dolar olup artış %25,2'dir. Bu rakamın 367,8 milyon Doları ihracat, 1.276,7 milyon Doları ithalattır.   

Aynı dönemde BDT ülkeleri ile olan dış ticaret 2.037,3 milyon Dolar olup 2017'nin aynı dönemine göre artış %33,9'dur. BDT ülkelerine olan ihracat 720,1 milyon Dolar olurken ithalat 1.317,1 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Gürcistan'ın AB ülkelerine olan ihracatı %21 artarken Rusya Federasyonuna olan ihracatı %10 artmıştır.

2004 yılından itibaren Gürcistan'ın AB ülkelerine olan ihracatı Rusya Federasyonu'na olan ihracattan daha fazla artış göstermiştir. 2007-2017  yıllarına ait 11 yıllık dönemde Gürcistan'ın AB ülkelerine olan ihracatı Rusya Federasyonuna olan ihracattan 3,5 kat fazla olup toplam 3,6 milyar Dolardır. 

Gürcistan'ın dış ticaretindeki ilk 10 ülkeden sadece Bulgaristan'la olan dış ticarette Gürcistan lehine pozitif denge söz konusudur. Bu cümleden olmak üzere, Bulgaristan'a ihracat 128 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bulgaristan'dan sonra Gürcistan'ın en fazla ihracat yaptığı Avrupa ülkeleri 29 milyon Dolar ile Litvanya, 28,3 milyon Dolarla Fransa, 27.8 milyon Dolarla Romanya gelmektedir. Gürcistan'ın bu 4 ülke ile yaptığı dış ticaret Gürcistan lehine pozitif denge vermektedir.

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde Gürcistan'ın dış ticaretinde yer alan ilk 10 ülke ile yapılan dış ticaret hacmi toplam dış ticaretin %66,8'ini oluşturmaktadır.

Gürcistan'ın en büyük ticari partneri 858,1 milyon Dolarlık dış ticaret hacmi ile TÜRKİYE olurken bunu 650,1 milyon Dolar ile Rusya Federasyonu, 510,0 milyon Dolar ile Çin izlemektedir. Bulgaristan'a ihracat 128 milyon Dolar olurken, ithalat 88 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde Gürcistan'ın ihraç ettiği en önemli ihracat kalemleri arasında bakır ve demir konsantresi 242,2 milyon Dolar ile en başı çekerken toplam ihracat içerisinde %15,2'lik paya sahip olmuştur. Bunu 186 milyon Dolar ve %11,7'lik pay ile ferro alyaj, üçüncü sırayı ise motorlu araçlar almıştır. 

Yılın birinci yarısında Gürcistan'ın ithal ettiği en önemli ürünlerin başında ise 402 milyon Dolar ve %9,2'lik pay ile petrol ve petrol ürünleri, ikinci sırayı 272,9 milyon Dolar ve %6,2'lik payla motorlu araçlar, üçüncü sırayı da 181,2 milyon Dolar ve %4,1'lik pay ile bakır ve demir konsantresi almıştır.

Kaynak: Gürcistan Milli İstatistik Ajansı

Yayımlayan: Batum Ticaret Ataşeliği