Gürcistan'ın Dış Borç Stoğu

28 Mart 2020

27/03/2020

Gürcistan Merkez Bankası'nın 27 Mart 2020 tarihinde açıkladığı verilere göre 2019 Aralık ayı itibariyle Gürcistan'ın toplam dış borcu GSYH'nin %105,1'ine tekabül edecek şekilde 18,6 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir.

2019 son çeyrekte 729 milyon $ tutarında brüt dış borç artışı meydana gelmiştir. Bu tutarın 529,5 milyon $'lık kısmı işlemler kaynaklı olup 141,6 milyon $'ı kur artışı, 33,9 milyon $'lık kısım ise fiyat değişimleri kaynaklıdır.
Kaynak: https://agenda.ge/en/news/2020/952
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=339&newsid=3894&lng=eng

Yayımlayan: Tiflis Ticaret Müşavirliği