Mayıs ayında Meksika’nın ihracatı %56,7, ithalatı ise %47,1 azaldı

27 Haziran 2020

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine göre, 2020 yılının Mayıs ayında Meksika’nın ihracatı yıllık bazda %56,7 azalma (aylık %20,6 azalma) ile 18,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken mal ihracatında 1993 yılından bu yana en yüksek düşüş kaydedilmiştir. Nisan 2020’deki daralma ise %40,9 düzeyinde idi.

Mayıs ayında ülkenin petrol ihracatındaki azalma %63,8, tarım ürünleri ihracatındaki azalma %8,6, madencilik ihracatındaki azalma %32,6, toplam ihracatın %84,5’ini oluşturan imalat sanayi ihracatındaki azalma ise %58,7 olarak gerçekleşmiştir. İmalat sanayi içinde otomotiv ihracatı %90,1, otomotiv harici imalat sanayi ihracatı ise %41,4 azalmıştır. Genel ihracatta ABD’ye ihracat %57,2, diğer ülkelere ihracat ise %51,8 gerilemiş; otomotiv ihracatında ise bu rakamlar sırayla -%90,7 ve -%86,7 olarak gerçekleşmiştir. Otomotiv dışı imalat sanayinde en yüksek azalma elektrik-elektronik (-%51,7), plastik ve kauçuk (-%50,8), profesyonel ve bilimsel ekipman (-%45,8) ile çeşitli sanayiler için makine (-%42,4) sektörlerinde yaşanmıştır.

Diğer taraftan, Mayıs ayında 21,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen mal ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %47,1 (aylık bazda %18,4) azalmıştır. Nisan 2020’deki daralma ise %30,5 düzeyinde idi. Petrol ürünleri ithalatındaki azalma %69,4, petrol dışı sektörlerdeki azalma ise %44,3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam ithalatın %78,7’sini oluşturan ara malı ithalatı %46,7, toplam ithalatın %10,5’ini oluşturan sermaye malı ithalatı %38,3, toplam ithalatın %10,7’sini oluşturan tüketim malı ithalatı ise %55,8 gerilemiştir. Mayıs ayında 3,5 milyar dolar değerinde dış ticaret açığı kaydedilmiştir.


Ocak- Mayıs dönemi toplamında ise ihracatın önceki yıla kıyasla %20,8 düşüşle 150 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği; petrol ihracatının %42,9 azaldığı, petrol dışı sektörlerdeki ihracatta ise %19,4 düşüş kaydedildiği açıklanmıştır. Otomotiv ihracatı %35,4 azalmış, otomotiv harici imalat sanayi sektörlerindeki azalma ise %12,8 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak- Mayıs döneminde ithalatın %19 düşüşle 152,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği; petrol ithalatının %32,1, petrol dışı sektörlerdeki ithalatın ise %17,4 gerilediği bildirilmiştir. Ocak-Mayıs döneminde ara malı ithalatı %18,1, tüketim malı ithalatı %22,8, sermaye malı ithalatı ise %21,7 oranında gerilemiştir.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/la-balanza-comercial-registro-un-deficit-de-3-523-mdd-en-mayo
El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-e-importaciones-de-Mexico-sufren-desplome-historico-en-mayo-20200626-0035.html