2019'un ilk 4 ayında Moğolistan’ın dış ticaret hacmi % 15,9 arttı

16 Mayıs 2019

2019'un ilk 4 ayında, Moğolistan dünyanın dört bir yanından 130 ülkeyle ticaret yapmış ve toplam dış ticaret hacmi 4,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bunun 2,5 milyar ABD doları ihracat, 1,8 milyar ABD doları ithalat olarak gerçekleşmiştir.
 
2019 yılının Nisan ayında, ihracat ve ithalat sırasıyla 740,3 milyon ABD Doları ve 480,5 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır. Bir önceki aya göre ihracat ve ithalat sırasıyla 62,3 milyon ABD doları ve 32,3 milyon ABD doları artış göstermiştir.
 
2019 yılının ilk 4 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla, toplam dış ticaret hacmi 570,9 milyon ABD Doları (% 15,4) artarken; ihracatı aynı döneme göre 386,6 milyon ABD Doları (% 18,2), ithalatı ise 184,3 milyon ABD Doları (% 11,7) artmıştır.
 
Bir önceki yılın aynı dönemine göre yapılan ihracattaki 386,6 milyon artış, bitümlü kömürdeki 171,0 milyon ABD doları artış ve altın, işlenmemiş veya yarı mamul eşya ihracatındaki 51,4 milyon ABD doları artıştan kaynaklanmıştır.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre ithalatın 183,4 milyon ABD doları artması temel olarak maden ürünleri ithalatında 48,1 milyon ABD doları artıştan, özellikle de dizel ithalatında 42,6 milyon ABD doları; makine, teçhizat, elektrikli ev aletleri sektöründe 9,9 milyon ABD doları ve ulaşım araçları ile aksam ve parçalarındaki 103,8 milyon ABD doları artıştan kaynaklanmıştır.
 
Madeni ürünler, tekstil ve tekstil ürünleri, doğal veya işlenmiş taşlar ile değerli metal mücevher ihracatı, toplam ihracatın % 96,5'ini oluşturuyor. Öte yandan, ithalatın % 70,0'ı maden ürünleri, makine, teçhizat, elektrikli ev aletleri, ulaşım araçları ve onların yedek parçaları ile gıda ürünleridir.
 
Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği