ADB: Moğolistan ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,9 oranında küçülecek ve 2021 yılında yüzde 4,7 oranında büyüyecek

29 Haziran 2020

Moğolistan hakkında Asya Kalkınma Bankası (ADB) tarafından yayınlanan kapsamlı yeni bir rapora göre Moğolistan’ın:

  • Makroekonomik yönetimi geliştirme
  • İnsani gelişmeyi güçlendirme
  • Uluslararası ticareti genişletme
  • Ekonomiyi madencilik ve diğer sektörlerde edindiği bilgi ve deneyimlere göre çeşitlendirmeye

odaklanmasının istikrarlı ve kapsayıcı bir ekonomi inşa edebileceğini vurguladı.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Moğolistan'ın yurtiçinde bazı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanması ve küresel ekonomik krizi nedeniyle 2020’nin ilk çeyreğinde Moğolistan’ın GSYİH'si %10,7 azaldı. Gözden geçirilmiş Asya Kalkınma Görünümüne göre, Moğolistan ekonomisinin 2020'de yüzde 1,9 küçüleceği ve 2021'de yüzde 4,7 büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Moğolistan'ın kişi başına GSYİH'si 2000 yılından bu yana üç kat artmıştır, ancak son yıllarda ekonomik toparlanma ve durgunluk döngüleri ekonomik kalkınma üzerinde olumsuz bir etki yapmıştır. Analize göre, Moğolistan'ın makroekonomik politikası, mineral fiyatlarının dalgalanmalara duyarlılığını sınırlandırmanın yanı sıra, maliye politikasını dengelemeyi, dış yatırımları artırmayı ve istikrarlı bir tasarruf sistemi kurmayı da hedeflemelidir.

Ayrıca, kapsamlı analizler coğrafi özellikleri dikkate alarak uluslararası ticarete, uzun vadeli bölgesel iş birliğine ve entegrasyona öncelik verilmesinin uygun olduğunu göstermektedir.

Bu alanlar, uluslararası ticaret ve turizmin gelişmesi, teknolojik ilerlemeler getirilmesi ve hükümetin ekonomiyi çeşitlendirme konusundaki temel hedeflerini destekleyerek ülkenin gelirini artırma avantajına sahiptir.

Kapsamlı analiz, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji gibi altyapı sektörlerine artan özel sektör katılımının Moğolistan'ın uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkıda bulunacağını da vurgulamaktadır. Kovid-19 salgınının yayılma ölçeğine ve hizmet sektörüne dayalı olarak ekonomiyi geliştirme taahhüdüne dayanarak, kamu politikasının sağlık sektörünün güçlendirilmesi, eğitim ve beceri geliştirme yoluyla insan kaynaklarının gelişiminin desteklenmesine odaklanması önemlidir.

ADB'nin Moğolistan Mukim Temsilcisi Pavit Ramachandran, “Moğolistan ekonomisi son 30 yılda önemli olumlu değişiklikler yaşadı ve gelecekte daha fazla ekonomik büyüme için şartlar oluşmaktadır. Kovid-19 salgını gibi olumsuz ekonomik faktörlere rağmen Moğolistan, uzun vadeli ekonomik büyüme için birçok fırsat ve avantaja sahip bir ülkedir. Bu rapor, Moğolistan'ın ekonomik büyümesini desteklemek için önemli politika önerileri içerdiği için önemlidir.” dedi.

 

Kaynak: https://ikon.mn/n/1x9k

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği